<We_can_help/>

What are you looking for?

>ЈОВАН ДАБЕВСКИ
speaker_info

About The Speaker

ЈОВАН ДАБЕВСКИ

Јован Дабевски е професионалец со повеќедецениско искуство во млечната индустрија. Експертизата ја стекнува како генерален директор на компанијата „Млекара Здравје“ – Радово, од почетоците во 2002 година. На оваа позиција е сè до периодот кога компанијата станува една од најголемите во млечната индустрија на македонскиот пазар. Својата експертиза и искуство ги споделува консултантски и во компанијата „Кораб Трница“ од 2015 година. Важи за одличен познавач на пазарните текови и производствените процеси во млечната индустрија на македонскиот пазар.