<We_can_help/>

What are you looking for?

>МИНА ЈАНАКИЕВ
speaker_info

About The Speaker

МИНА ЈАНАКИЕВ

Мина Јанакиев, која е дел од „Нилсен IQ“ веќе 5 години, е консултант за анализа на продажбата за Јадранскиот Регион. Низ годините таа стекнала големо искуство работејќи на истражувања, базирани на напредна и секојдневна аналитика. На почетокот од кариерата, нејзиниот фокус е насочен кон малопродажните трговци, но со текот на времето ја прошири соработката на целата FMCG-индустрија. Користејќи ги различните аналитички алатки од портфолиото на „Нилсен IQ“, Јанакиев им помага на клиентите во донесувањето одлуки за стратегии, асортиман, прогнози и цени.