<We_can_help/>

What are you looking for?

>АЛЕКСАНДАР ИЛИЕВ
speaker_info

About The Speaker

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕВ

Александар Илиев е претседател на здружението СИЗ ЛКА – Асоцијација на локални синџири на Македонија. Асоцијацијата официјално е формирана во јануари 2021 година од неколку сопственици на маркети од повеќе градови во Македонија, познати во дејноста трговија на мало и докажани долгогодишни успешни компании. Илиев е вклучен во процесот на формирање на здружението од почетокот на иницијативата и континуирано го следи неговиот развој. Воедно, тој е дел и од менаџерскиот тим во „Елида“, Куманово (една од членките на СИЗ ЛКА). Пред да почне со работа во „Елида“ има долгогодишно работно искуство во „Пекабеско“ и „Тобако“ на повеќе работни позиции.