<We_can_help/>

What are you looking for?

ко-основач и извршен директор во Retail Cities

основач и директор на агенцијата Consultor, Сараево

CEO на „Имлек“ Сопственик на „Нектар“

консултант за анализа на продажбата во „Нилсен IQ“

експерт за продажба и бизнис-развој

генерален директор на Гебрудер Вајс – Македонија

раководител на одделот за AI/ML во Info Studio

генерален директор на „Атлантик трејд“

финансиски фасилитатор

експерт за млечната индустрија

претседател на СИЗ ЛКА

професор на Економскиот факултет на УКИМ

радио и поткаст консултант

бренд менаџер VIVAX

проектен менаџер за соларна енергија